Samråd kring detaljplan

Den 16 jan 2012 kommer Falu kommun att avhålla rubricerade avseende den planerade Vattenparken i Främby.

Är man intresserad så är man välkommen till Restaurang Lokstallet mellan kl 17.00 – 19.00.