Recyclingworkshop på Främby Hallar

Med anledning av den förstudie som ÅF gjort på uppdrag av Möller & Partner,

Falu kommun och Region Dalarna, fortsätter vi vårt arbete kring rubricerade.

Ett tjugotal intressenter, leverantörer, finansiärer och myndigheter kommer att mötas

i en workshop den 14 november på Främby Hallar.

Syftet med dagen är att hitta former för ett fortsatt arbete med att hitta nya verksamheter

som kan gagna Dalarna, Falun och Främby Hallar.