Höglager

På området finns 18 000 m2 förrådsytor varav 4 300 m2 är kallförråd,  2000 m2 är höglager och resterande är ytor under skärmtak. Höglagret har en takhöjd på 10,1 meter.

Vill du veta mer? Hör av dig via formuläret nedan så kontaktar vi dig.