Logistik för in- och utransporter

Lastplatsen har en yta på ca 4 000 m2. Hela lastplatsen ligger under skärmtak. Möjlighet finns även att ansluta befintligt industrijärnvägsspår till järnvägsnätet.

Vill du veta mer? Hör av dig via formuläret nedan så kontaktar vi dig.