Förstudie om återvinningsindustri

Falu kommunen och Främby Hallars fastighetsägare, Möller & Partners, snabbutreder om ett återvinningscentrum i Scanias gamla lokaler kan bli ett sätt att skapa minst 50 nya arbetstillfällen.

Snabbutredningen av projektet “Recyclecentrum Främby Hallar” som ska vara klar 30 juni har fått 100 000 i stöd av Region Dalarna och kommunen och fastighetsägaren går in med 60 000 vardera.

– Jag är lite osäker och inte helt uppdaterad men tror att det blir ÅF som vi anlitar som konsult för utredningen, säger Mats Magnusson, verksamhetsutvecklare hos fastighetsägaren Möller & Partners..

Läs mer på DT