En etablering med sikte på framtiden

Vindkraftsservice etableras i Främby Hallar

Empower startar ett vindkraftserviceföretag i gamla Scaniafabriken Främby Hallar i Falun. Planen är att bli ledande på vindkraftsservice i Sverige inom tre år.

Det växer upp det ena vindkraftstornet efter det andra i Dalarna. Bara i länet finns planer på 490 vindkraftverk varav 100 är resta. I Ockelbo på andra sidan länsgränsen finns planer på 250 verk och sammanlagt 1000 vindkraftverk i grannkommunerna runt Dalarna….